Odluka o početku i završetku nastavne godine 2019./2020.

Odluka o početku i završetku nastavne godine 2019./2020.

Odluka o početku i završetku nastavne godine 2019./2020.

Komentari isključeni za Odluka o početku i završetku nastavne godine 2019./2020.

 

 

 

 

Objavljujemo “Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.”

Odluka-o-kalendaru-skolske-godine-2019-2020.

 

Sukladno čl. 4. navedene Odluke objavljujemo i Školski kalendar za 2019./2020. – varijanta 4. odmora učenika –  koja će vrijediti u Međimurskoj županiji za sve škole kojima je osnivač Međimurska županija.

 

About the author:

Back to Top