• Novi podaci za prijavu (DM – jesenski rok)
  Komentari isključeni za Novi podaci za prijavu (DM – jesenski rok)
            Učenicima koji su četvrti razred završili u šk. god. 2018./2019. produžen je status redovnog učenika koji je istekao 13. rujna 2019. Svi učenici koji su polagali ispite državne mature u jesenskom roku 2019. neka se HITNO jave ispitnom koordinatoru kako bi preuzeli nove podatke za prijavu. (knjiznica.tsck@gmail.com ili 0998205302) Read more
 • Državna matura – podjela svjedodžbi i potvrda o položenim ispitima i JESENSKI ROK DRŽAVNE MATURE
  Državna matura – podjela svjedodžbi i potvrda o položenim ispitima i JESENSKI ROK DRŽAVNE MATURE
  Komentari isključeni za Državna matura – podjela svjedodžbi i potvrda o položenim ispitima i JESENSKI ROK DRŽAVNE MATURE
            Svjedodžbe o državnoj maturi  i Potvrde o položenim ispitima državne mature (svi učenici koji su položili BAREM JEDAN ispit preuzimaju 17. srpnja 2019. kod ispitnog koordinatora u školskoj knjižnici prema sljedećem rasporedu   4. TG od 8:00 do 8:15  4. ET od 8:15 do 8:30 4. MT od 8:30 do... Read more
 • Rezultati ispita DM i prigovori
  Rezultati ispita DM i prigovori
  Komentari isključeni za Rezultati ispita DM i prigovori
          Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja će u srijedu, 10. srpnja 2019.  u 12:00 objaviti privremene rezultate ispita s ljetnog roka državne mature u školskoj godini 2018./2019. Rezultatima ispita pristupate putem web stranice Postani student (https://www.postani-student.hr/Ucenici/Prijava.aspx ).   Eventualne prigovore na ocjenu ispita učenik može podnijeti OSOBNO u srijedu, 10. srpnja... Read more
 • Besplatne pripreme za državnu maturu MAT A na na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
  Besplatne pripreme za državnu maturu MAT A na na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
  Komentari isključeni za Besplatne pripreme za državnu maturu MAT A na na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
                  Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci organizira Pripreme za državnu maturu, matematika A razina. Ovaj program priprema je besplatan za sve maturante kojima su studiji Tehničkog fakulteta prvi ili drugi izbor.   Više detalja o samom programu možete pronaći na linkovima http://www.riteh.uniri.hr/novosti/pripreme-za-drzavnu-maturu/ https://www.facebook.com/206613789358010/photos/a.206616572691065/2388304544522246/?type=3&theater Read more
 • Naknadne prijave, promjene i odjave ispita
  Naknadne prijave, promjene i odjave ispita
  Komentari isključeni za Naknadne prijave, promjene i odjave ispita
              U narednom periodu učenici iz opravdanih razloga mogu odjaviti, promjeniti i naknadno prijaviti ispite. Naknadna prijava ispita Rok do 3. svibnja 2019. (uključivo i taj dan). Promjena prijavljenih ispita Rok do 3. svibnja 2019. (uključivo i taj dan) Odjava prijavljenih ispita Rok do 14. svibnja 2019. (uključivo i taj... Read more

Back to Top