Dopunski nastavni rad – raspored održavanja nastave

Dopunski nastavni rad – raspored održavanja nastave

Dopunski nastavni rad – raspored održavanja nastave

Komentari isključeni za Dopunski nastavni rad – raspored održavanja nastave

U prilogu nalazi se dokument sa rasporedom održavanja dopunskog nastavnog rada za učenike koji su na kraju nastavne godine imali 1 ili 2 negativne ocjene.

Poštujući Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka raspored je prezentiran s obzirom na nastavni predmet i razredni odjel.

DOPUNSKI RAD – 2.7.-11.7.2018 – konačno

About the author:

Back to Top