DOPUNSKI RAD – raspored održavanja za učenike završnih razreda 24.-30.5.2017.

DOPUNSKI RAD – raspored održavanja za učenike završnih razreda 24.-30.5.2017.

Komentari isključeni za DOPUNSKI RAD – raspored održavanja za učenike završnih razreda 24.-30.5.2017.

DOPUNSKI RAD – raspored po predmetima

 

IZVADAK IZ STATUTA – Članak 123.

            Za učenika koji je na kraju nastave ocijenjen iz najviše dva nastavna predmeta ocjenom nedovoljan, škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski rad koji je učenik dužan pohađati.

            Trajanja dopunskog rada po nastavnim predmetima utvrđuje Nastavničko vijeće i ne može biti kraće od 10 ni dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.

            U slučaju da učenik tijekom dopunskog rada ostvari očekivane ishode, nastavnik mu zaključuje prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit, nastavnik je dužan upoznati učenika na zadnjem satu dopunskog rada.

            Ako se učeniku nakon dopunskog rada ne zaključi prolazna ocjena, učenik se upućuje na popravni ispit  koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25.kolovoza tekuće godine.

 

SRIJEDA 24.5.2017.

 7:30 – 10:30    ELEKTRONIČKA INSTRUMENTACIJA, TEHNOLOGIJA SOLARNIH SUSTAVA, ELEKTRONIKA I UPRAVLJANJE, OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

prof. Štampar Damir        

 10:00 – 13:00    MATEMATIKA                                                                                          prof. Lončarić Nataša         

 13:30 – 16:30 UGRADBENI RAČUNALNI SUSTAVI; MIKRORAČUNALA     prof. Markulija Marko         

14:00 – 17:00 CNC STROJEVI                                                                                         prof. Murković Marijan       

14:00 – 17:00 OSNOVNI STANDARDI STROJARSTVA                                        prof. Golubić Julijana         

 

ČETVRTAK 25.5.2017.

7:30 – 9:30     UGRADBENI RAČUNALNI SUSTAVI; MIKRORAČUNALA     prof. Markulija Marko         

10:00 – 12:00  ELEKTRONIČKA INSTRUMENTACIJA, TEHNOLOGIJA SOLARNIH SUSTAVA, ELEKTRONIKA I UPRAVLJANJE, OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

prof. Štampar Damir        

 10:00 – 13:00  ELEKTRONIČKI UREĐAJI U VOZILIMA                            prof. Matotek Damir           

 11:00 – 13:00  MATEMATIKA                                                                                prof. Lončarić Nataša         

 12:30 – 14:30 CNC STROJEVI                                                                              prof. Murković Marijan       

13:00 – 15:00 OSNOVNI STANDARDI STROJARSTVA                               prof. Golubić Julijana         

            

PETAK                    26.5.2017.

7:30 – 9:30     MATEMATIKA                                                                                prof. Štampar Sandra         

9:00 – 11:00    ELEKTRONIČKI UREĐAJI U VOZILIMA                             prof. Matotek Damir           

 

PONEDJELJAK      29.5.2017.

 8:00 – 10:00    ELEKTRONIČKI UREĐAJI U VOZILIMA                            prof. Matotek Damir           

9:00 – 11:00    MATEMATIKA                                                                                prof. Lončarić Nataša         

11:00 – 13:00 OSNOVNI STANDARDI STROJARSTVA                              prof. Golubić Julijana         

11:30 – 13:00  MATEMATIKA                                                                                prof. Štampar Sandra         

 

UTORAK         30.5.2017.

7:30 – 9:30     UGRADBENI RAČUNALNI SUSTAVI; MIKRORAČUNALA     prof. Markulija Marko         

7:30 – 9:30      ELEKTRONIČKA INSTRUMENTACIJA, TEHNOLOGIJA SOLARNIH SUSTAVA, ELEKTRONIKA I UPRAVLJANJE, ELEKTRONIČKA INSTRUMENTACIJA

prof. Štampar Damir       

8:30 – 10:30 CNC STROJEVI                                                                              prof. Murković Marijan

About the author:

Back to Top