Naknadne prijave, promjene i odjave ispita

Naknadne prijave, promjene i odjave ispita

Naknadne prijave, promjene i odjave ispita

Komentari isključeni za Naknadne prijave, promjene i odjave ispita

 

 

 

 

 

 

U narednom periodu učenici iz opravdanih razloga mogu odjaviti, promjeniti i naknadno prijaviti ispite.

Naknadna prijava ispita
Rok do 3. svibnja 2019. (uključivo i taj dan).

Promjena prijavljenih ispita
Rok do 3. svibnja 2019. (uključivo i taj dan)

Odjava prijavljenih ispita
Rok do 14. svibnja 2019. (uključivo i taj dan)

 

(Čl. 17. Pravilnika o polaganju državne mature učenicima omogućuje naknadnu prijavu i promjenu ispita iz opravdanih razloga te odjavu ispita)

 

About the author:

Back to Top