Nastavak obrazovanja – poziv učenicima završnih razreda trogodišnjih zanimanja

Nastavak obrazovanja – poziv učenicima završnih razreda trogodišnjih zanimanja

Komentari isključeni za Nastavak obrazovanja – poziv učenicima završnih razreda trogodišnjih zanimanja

 

Na temelju čl. 108.  Statuta Tehničke škole Čakovec, čl. 24. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i čl. 4. Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije, Tehnička škola Čakovec objavljuje

POZIV UČENICIMA KOJI ŽELE NASTAVITI OBRAZOVANJE ZA VIŠU RAZINU KVALIFIKACIJE U STATUSU REDOVNOG UČENIKA

I.

Učenik koji je završio obrazovni program u trajanju od tri godine može nastaviti obrazovanje u četverogodišnjem strukovnom programu obrazovanja u statusu redovitoga učenika.

II.

Uvjeti za nastavak obrazovanja iz točke I. su:

  • da nije prošlo više od 2 godine od dana završetka trogodišnjeg obrazovnog programa,
  • da se traži nastavak obrazovanja u pravilu unutar istog obrazovnog sektora u kojem je stečeno prethodno strukovno obrazovanje
  • da je prosjek ocjena svih razreda srednjeg strukovnog obrazovanja najmanje 3.50 zaokružen na dvije decimale

III.

Ostvarivanje prava nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije uvjetuje se polaganjem razlikovnih odnosno dopunskih ispita koje određuje nastavničko vijeće srednje škole.

IV.

Učenik odnosno roditelj ili skrbnik malodobnoga učenika obvezan je do UTORKA, 14. srpnja 2020. podnijeti Školi pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja uz koji je obvezan priložiti izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi i svjedodžbe o završenom obrazovanju.

Nepotpune zahtjeve Škola će vratiti na izmjenu i dopunu, a zahtjeve pristigle nakon roka, odnosno izmjene i dopune nepotpunih zahtjeva pristigle nakon roka iz stavka 1. ove točke, Škola neće razmatrati.

Zahtjev se šalje na obrascu koji je sastavni dio ovog Poziva.

V.

O zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka Škola u kojoj učenik želi nastaviti obrazovanje odlučuje rješenjem.

Rješenjem kojim se učeniku odobrava nastavak obrazovanja utvrđuje se rok do kojega učenik mora položiti razlikovne i/ili dopunske ispite te izvršiti sve obveze, kao i sve druge važne pojedinosti vezane uz nastavak obrazovanja.

Učenik kojemu je odobren nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije upisuje se u Školu putem upisnice dostupne na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za obrazovanje i mrežnim stranicama Škole.

 

Klasa: 602-03/20-08/03                                                                U Čakovcu, 15. lipnja 2020.

URBROJ: 2109-58-20-01

 

Obrazac pisanog zahtjeva za nastavkom obrazovanja 

Zahtjev za nastavak školovanja nakon trogodišnjeg obrazovanja   

zainteresirani učenici mogu popuniti i dostaviti u propisanom roku.

About the author:

Back to Top