Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature

Komentari isključeni za Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature

Ministrica znanosti i obrazovanja donijela je 9. travnja 2019. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature (NN 41/2019). Pravilnik stupa na snagu 2. svibnja 2019.

Pravilnik je dostupan u privitku:

pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_pravilnika_o_polaganju_drzavne_mature_nn_41-2019 od 30.4.2019.

About the author:

Back to Top